Rozvoj


Nasazení jakýchkoli nástrojů, ať už fyzických, nebo virtuálních, samo o sobě nestačí. Nástroje bez správného uchopení nebudou nikdy efektivní a lidé s jejich funkcí nebudou nikdy spokojení. Základem každého správného projektu je mapování potřeb, sledování jejich naplnění a následný plán jak je udržet, případně dále rozvíjet.

Implementace jsou bohužel velmi často realizovány strategií velkého třesku, navíc bez dalšího plánu rozvoje. To sice může vycházet levněji, ale z uživatelů se nakonec stanou rukojmí systému, který jim měl původně sloužit.

Vždy se proto snažíme přistupovat k projektům z dlouhodobé perspektivy, aby bylo stále zřejmé, jak do sebe vše zapadá. Základním kamenem je vždy analýza firemních procesů a následná definice, které kroky z těchto procesů mají být podpořeny pomocí nástrojů. Pouze tím bude zajištěno, že pokud dojde ke změně těchto procesů, je ihned zřejmé, jaké všechny nástroje je třeba přizpůsobit.

Organizace jsou živé organismy stejně jako svět, ve kterém existují. Proto je třeba vše průběžně aktualizovat a upravovat pro nové podmínky a výzvy. Jen takto lze udržet maximální možnou efektivitu a podchytit všechny příležitosti.